Ocena globalnych wzorców ruchowych metodą prechtla

Ocena globalnych wzorców ruchowych metodą prechtla

Metoda Prechtla stanowi obecnie jedno z podstawowych narzędzi we wczesnej diagnostyce dysfunkcji mózgu. Jest metodą nieinwazyjną, bezbolesną, niewymagającą znieczulenia. Polega na obserwacji motoryki spontanicznej dziecka- tzw. General Movements, które pojawiają się już w 8 tygodniu życia płodowego i trwają przez pierwsze 5- 6 miesięcy po narodzinach.

Diagnostyka metodą Prechtla pozwala na bardzo szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości- odchylenia od typowych wzorców General Movents świadczą o uszkodzeniu centralnego układu nerwowego, a dzięki wczesnej diagnozie możliwe jest jak najszybsze wprowadzenie terapii. Ze względu na bardzo dużą plastyczność mózgu małego dziecka czas odgrywa tutaj ogromną rolę.

U dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowe wzorce, z prawdopodobieństwem sięgającym 95% rozwinie się dziecięce porażenie mózgowe.

Diagnostyką mogą być objęte wszystkie dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem wcześniaków oraz innych z grupy ryzyka (powikłania okołoporodowe, urazy…)