Kwestionariusz sensomotoryczny

Kwestionariusz sensomotoryczny

  Kwestionariusz sensomotoryczny:

  Informacje ogólne

  1. DOTYK
  2. RÓWNOWAGA I RUCH
  Pierwsza część pytań odnosi się do podwrażliwości, a druga do nadwrażliwości.


  3. KOORDYNACJA:

  4. NAPIĘCIE MIĘŚNI:

  5. SŁUCH:

  6. WZROK:

  7. WĘCH:

  8. UWAGA I ZACHOWANIE: