Kwestionariusz dla dzieci

  KWESTIONARIUSZ DLA DZIECI:

  Informacje ogólne
  Rozwój dziecka


  Powyżej 7. roku życia:

  Dodatkowe informacje:

  Część słuchowa:

  Rozwój dziecka:  Słuch odbiorczy: czy któryś z poniższych punktów dotyczy
  Państwa dziecka?:


  Rozwój ruchowy: czy któryś z poniższych punktów dotyczy
  Państwa dziecka?: