Integracja bilateralna

Integracja bilateralna

Integracja bilateralna jest metodą terapeutyczną, która ma za zadanie doskonalenie współpracy półkul mózgowych. Odbywa się to poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych ćwiczeń ruchowych, dzięki czemu dzieci uczą się poznawać prawidłowe wzorce ruchowe oraz odnajdować położenie własnego ciała w przestrzeni i poznawać schemat swojego ciała.

Wpływa korzystnie na rozwój ruchowy i poznawczy. Jest to umiejętność koordynacji i współpracy obu stron ciała w płaszczyźnie góra-dół, przód-tył prawo-lewo. Dotyczy momentu, gdy określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchowych.

Do kogo skierowany jest program Bilateralnej Integracji (BI)?

Jest to program zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Wiele osób, u których występują opóźnienia rozwoju, mają trudności w nauce lub odnoszą niepowodzenia, w tym dzieci z dysleksją, dyspraksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD. A ponadto u osób z:

  • obniżoną koordynacją obustronną
  • trudnościami w orientacji przestrzennej
  • nieumiejętnością różnicowania stron prawa/lewa
  • trudnościami w przekraczaniu linii środkowej ciała zarówno w płaszczyźnie prawa/lewa jak i przód/tył oraz góra/dół
  • niewykształconą w pełni lateralizacją
  • niskimi umiejętnościami wykonywania ruchów sekwencyjnych
  • słabą pamięcią i problemami z koncentracją uwagi
  • trudnościami szkolnymi
  • nadpobudliwością psychoruchową
  • obniżoną świadomością własnego ciała

 

Program integracji bilateralnej można wykorzystywać również w pracy ze sportowcami, których rodzaj uprawianego sportu wymaga bardzo precyzyjnych ruchów lub daje możliwość trenowania zautomatyzowanych integracyjnych funkcji, które pozwalają osiągać lepsze wyniki. Dynamika, intensywność, czas trwania i złożoność ćwiczeń jest uzależniona i dostosowana do potrzeb konkretnego pacjenta.

Program integracji bilateralnej

Składa się z wielu ćwiczeń ruchowych, wykonywanych przez pacjenta systematycznie i codziennie w domu. Program opracowano, jako sekwencje kolejnych układów ćwiczeń, które powinny być wykonywane w określonej kolejności z uwzględnieniem postępów dziecka, aby maksymalnie wspierać jego rozwój i zdolności edukacyjne.

            Program terapii układa terapeuta po uprzednim przeprowadzeniu diagnozy i wywiadu. Indywidualnie dobrane ćwiczenia wykonywane są przez 4-6 tygodni, po czym następuje rediagnoza, monitorowanie postępów pacjenta i dobranie ćwiczeń w oparciu o kolejne etapy rozwoju.